صنعت قطعات خودرو

بازار قطعات خودرو گسترش یافته است

با توسعه سریع صنعت خودرو چین، افزایش مالکیت خودرو و گسترش بازار قطعات خودرو، صنعت قطعات خودرو چین به سرعت توسعه یافته است، نرخ رشد بالاتر از صنعت خودرو چین است.داده ها نشان می دهد که درآمد فروش قطعات خودرو در چین از 3.46 تریلیون یوان در سال 2016 به 4.57 تریلیون یوان در سال 2020 با نرخ رشد مرکب سالانه 7.2 درصد افزایش یافته است.پیش بینی می شود درآمد فروش قطعات خودرو در چین در سال 2021 به 4.9 تریلیون یوان و در سال 2022 به 5.2 تریلیون یوان برسد.

مازاد تجارت قطعات خودرو افزایش یافت

در سال های اخیر میزان واردات و صادرات قطعات خودرو در چین روندی افزایشی داشته است.در سال 2021، چین 37.644 میلیارد دلار قطعات خودرو وارد کرد که نسبت به سال قبل 15.9 درصد افزایش داشت.ارزش صادرات به 75.568 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل 33.7 درصد رشد داشت.مازاد تجاری 37.924 میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.853 میلیارد دلار افزایش داشت.

شرکت های تولید قطعات خودرو افزایش یافتند

در سال‌های اخیر، تعداد شرکت‌های مرتبط با قطعات خودرو ثبت‌شده در چین همچنان در حال رشد است و تعداد شرکت‌های مرتبط با قطعات خودرو ثبت‌شده در سال‌های 2020-2021 از 100000 دستگاه فراتر رفته است.در سال 2021، 165000 شرکت مرتبط با قطعات خودرو ثبت شد که 64.8 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت.پیش بینی می شود که تعداد ثبت شرکت های مرتبط با قطعات خودرو در چین در سال 2022 از 200000 فراتر رود.

شرکت ما از بازار پیروی می کند و بخش قطعات خودرو انرژی جدید را راه اندازی می کند.

55